Rajono mokytojams (pradinių klasių)

Naudingos nuorodos:

      Žaismingos kalbos terapijos priemonės http://www.frepy.eu/part_lt.html;

      Šaltinėlis (CD);

      Vaikų žaidimai - http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.aspx;

      TuxPaint - http://tuxpaint.org/; http://www.computerbild.lt/2009/06/15/downloads/tux-paint;

      Sebran ABC - http://www.wartoft.nu/software/sebran/;

      Žaidimai iš http://www.ziburelis.lt/;

      www.vaikuradijas.lt;

      www.lopsiniuradijas.lt;

      www.pakartot.lt/#!/genre/7;

      Kakės Makės nuotykiai - http://www.kakemake.lt/;

Mokytojai, išmėginkite dabar!

“ClassDojo leidžia lengviau įtraukti mokinius į darbą pamokos metu.”

 

Kupiškio rajono pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos veiklos programą 2013–2014 metams

žiūrėkite šio puslapio apačioje! 

 

Ekaterina, Jus ir pradinių klasių mokytojas sveikinu su Mokytojų diena. Linkiu, kad Jūsų kasdienis darbas teiktų džiaugsmo Jums ir Jūsų mokiniams, kad jie Jums atsidėkotų susidomėjimu, gerais pasiekimais, šypsenomis ir pagarba.

 

Pagarbiai

Irena Mockuvienė

Vyriausioji specialistė

Kultūros ir švietimo skyrius

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

2013-03-25_Kalbine geba_UPC met_dienos.p
Microsoft Power Point Presentation 1.1 MB

Verta paskaityti. Kyla kūrybinių minčių, naujų taikymo metodų.

Mokytojo vaidmens kaita taikant IKT
Mokytojo_vaidmens_kaita_taikant_IKT_prad
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
Kompiuteris pradinio ugdymo procese
Kompiuteris_pradinio_ugdymo_procese_Zvir
Adobe Acrobat Document 777.4 KB

Viešoji konsultacija "Vaizdo pamokos ugdymo procese"

 

Lietuvių kalbos mokymo priemonė

I–II ir III–IV klasių mokiniams.

 

„Kalba mane augina“ – tai viena iš pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos mokymo priemonių, padedanti mokiniui žaisminga, patrauklia forma ir aktualiu turiniu, praktiškai ugdyti (is) lietuvių kalbos gebėjimus. Nors ši dviejų dalių (I–II ir III–IV klasėms) priemonė rengta orientuojantis į mokinių iš dvikalbės ir daugiakalbės aplinkos lietuvių kalbos ugdymo ypatumus, ja gali naudotis ir mokiniai, kuriems lietuvių kalba yra gimtoji.

 

Priemones galite rasti adresu http://www.sac.smm.lt/index.php?id=38.

Elektroninį leidinį galima nemokamai atsisiųsti iš Švietimo aprūpinimo centro internetinio puslapio.

Kalba mane augina I–II kl. (atsisiųsti) (87.8Mb)

Kalbėjimo ir klausymo užduotys MP3 formate (atsisiųsti) (38.6Mb)

 

Kalba mane augina III–IV kl. (atsisiųsti) (54.1Mb)

Kalbėjimo ir klausymo užduotys MP3 formate (atsisiųsti) (45.4Mb)

Ekskursija į Rygą.

Grupė pradinių klasių mokytojų ir  švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Mockuvienė lankėsi Rygos 31 vidurinėje mokykloje. Domėjosi pradinių klasių mokinių ugdymo sistema. Diskusijoje pasidalijo įgyta patirtimi. Susipažino su mokinių neformaliu ugdymu. Verta pamatyti.

Verta apsilankyti

 

Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt

Ugdymo plėtotės centras www.upc.smm.lt

Buvusio Švietimo plėtotės centro svetainė www.pedagogika.lt

Buvusio Pedagogų profesinės raidos centro svetainė www.pprc.lt

Švietimo aprūpinimo centras www.sac.smm.lt

Švietimo portalas http://portalas.emokykla.lt

Švietimo informacinių technologijų centas www.ipc.lt

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra www.nmva.smm.lt

Nacionalinis egzaminų centras www.nec.lt

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra http://www.esf.lt/

Kviečiame susipažinti su

Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis. Rasite ir pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos įvertinimo aprašų pavyzdžius.

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/vertinimas/


Ilgalaikių planų pavyzdžiai.

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/planai/

Viešoji konsultacija: IKT panaudojimas matematikos pamokose