Kontaktinė informacija

     Mokytoja Ekaterina Vanagienė

 

     Adresas:

     Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla

     Panevėžio apskritis, Kupiškio raj., Noriūnai, Melioratorių 5.

     Telefonas: 8 682 11887

     El. paštas: ekaterinosklase@gmail.com

Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla

Mokyklos himnas


Rudens ramybės padvelkia vainikai liepų 

Sugrįžti į mokyklą kviečia mus visus.

Vėl šnara vadovėlių lapai.

Vėl žadina mus siekti, kur, atrast.

 

Čia daug skambučių nuaidėjo

Ilgai netylančiais garsais.

Dėkojam tau, mieloji mūsų,

Kad visada buvai, esi mums žiburiu šviesiu.

 

Tu mokai iš širdies išrauti pykčio daigus

Ir žemės turtams nevergaut,

Išsaugot dvasines vertybes

Ir meilę, džiaugsmą dovanot kitam.

 

Ir būsi mums šviesos, žinių skleidėja

Prie rymančių Lėvens krantų

Ir liksi mums brangi pe amžius

Kaip žemės lopinėlis Noriūnų mylimų


 

Žodžiai lietuvių kalbos mokytojos Onos Šimkuvienės

Muzika muzikos mokytojos Onos Vitkauskienės